Îţi punem la dispoziţie expertiza echipei noastre de parteneri în domeniul financiar:
Back

Strategii financiare

Structurăm strategii financiare pentru companii şi investitori sofisticaţi, modalităţi de gestiune a trezoreriei şi a plasamentelor


Instrumente financiare

Oferim acces către instrumente financiare corespunzătoare obiectivelor de randament şi profilului de risc al dumneavoastră


Variante de plasament

Alegem variante de plasament din aria instrumentelor cu venit fix – obligaţiuni, titluri de stat, acţiuni şi instrumente având drept baza acţiuni. În funcţie de interesul clienţilor furnizăm acces direct sau indirect la evoluţia mărfurilor, prin intermediul instituţiilor financiare cu care colaborăm


Cercetare

Research şi formularea de opinii privind evolutia pieţelor şi a diferitelor sectoare ale economiei.


Forward

14 ani de experienţă

Beneficiind de o experienţă de peste 14 ani a partenerilor noştri în pieţele financiare, precum şi în consultanţa financiară şi de management, construim împreună cu dumneavoastră soluţiile optime pentru valorificarea pe termen lung a resurselor financiare.

Cercetare pieţe financiare

Oferim clienţilor noştri asistenţă în gestiunea deţinerilor de instrumente financiare, utilizând rezultatele cercetărilor echipei noastre şi a partenerilor noştri, privind evoluţia pieţelor financiare interne şi internaţionale.

-

Alte Servicii

Vezi şi alte servicii pe care le oferim