Cercetare

Research şi formularea de opinii privind evolutia pieţelor şi a diferitelor sectoare ale economiei.